• EN

Мэдээ, мэдээлэл

Элэг бүтэн Монгол үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд Грандмед эмнэлэг

2020.03.09

МУ-ын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, “МУ-ын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал”-ыг хэрэгжүүлэх хүрээнд МУ-ын Засгийн газрын энэ оны 112 дугаар тогтоолоор “ЭЛЭГ БҮТЭН МОНГОЛ” хөтөлбөрийг баталсаны дагуу 2017 онд Грандмед эмнэлэг Элэгний С вирусын идэвхжил тоолох шинжилгээ болон Урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх 3 төрлийн багцын шинжилгээг хийсэн.

Мөн С вирусын идэвхжил тоолох шинжилгээг энэ онд ч үргэлжлүүлэн хийхээр болсон байна.Энэ хөтөлбөрийн зорилго нь МУ-ын хүн амын өвчлөл, нас баралтын тэргүүлэх шалтгааны нэг болж буй элэгний хатуурал, элэгний хавдрын өвчлөл нас баралтыг бууруулах үүний тулд элэгний өвчний шалтгаан болсон элэгний вирусын халдварын тархалтыг хяналтад авах явдал юм.Нүүр хуудас

ЭМЧИЛГЭЭ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Эмчилгээний тасаг, эмч мэргэжилтнүүд

БАГЦ ҮЗЛЭГ

Бүх төрлийн багц үзлэг, шинжилгээ

ХАРИУ АВАХ

Шинжилгээний хариу харах

Цэс