ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Эрүүл мэндийн урьдчилсан сэргийлэх үзлэг нь доорх 2 төрлөөр явагдана.

Үүнд:

1. Байгууллага, аж ахуйн нэгжийн ажилчдын урьдчилан сэргийлэх үзлэг

2. Хувь хүмүүсийн төрөлжсөн багцаар хийгдэх урьдчилан сэргийлэх үзлэг


Нэг. Байгууллага, аж ахуйн нэгжийн ажилчдын урьдчилан сэргийлэх үзлэгийг зохион явуулахад тухайн байгууллагын хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, эрсдэлт хүчин зүйлс, ажилчдын ажил мэргэжлийн онцлог зэрэгтэй уялдуулан мэргэжлийн зөвлөгөө өгч, багцын хувилбарууд үүсгэн, сонголт хийх боломж олгон хөнгөлөлттэй үнээр үйлчилнэ

Хоёр. Хувь хүний урьдчилан сэргийлэх үзлэгийн багцын хувилбарууд: 


Зөвлөгөө авах и-мэйл: lkhamsuren.d@grandmed.mn

ЭРЭГТЭЙ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ БАГЦ

Эрэгтэй дэлгэрэнгүй багцад хамрагдах шинжилгээний задаргаа

ЭМЭГТЭЙ НАРИЙВЧИЛСАН БАГЦ

Эмэгтэй нарийвчилсан багцад хамрагдах шинжилгээний задаргаа

ЭРЭГТЭЙ НАРИЙВЧИЛСАН БАГЦ

Эрэгтэй нарийвчилсан багцад хамрагдах шинжилгээний задаргаа

ХООЛ БОЛОВСРУУЛАХ БАГЦ

ХҮҮХЭД АСРАГЧИЙН БАГЦ

КОВИДООР ӨВДСӨНИЙН ДАРААХ ХЯНАЛТЫН ЭНГИЙН БАГЦ

КОВИДООР ӨВДСӨНИЙН ДАРААХ ХЯНАЛТЫН НАРИЙВЧИЛСАН БАГЦ

ЭНГИЙН БАГЦ 1

ЭНГИЙН БАГЦ 2

СУУРЬ БАГЦ 1

СУУРЬ БАГЦ 2

ЭМЭГТЭЙ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ БАГЦ

ЭРЭГТЭЙ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ БАГЦ

ЭМЭГТЭЙ НАРИЙВЧИЛСАН БАГЦ

ЭРЭГТЭЙ НАРИЙВЧИЛСАН БАГЦ

Эрэгтэй нарийвчилсан багцад хамрагдах шинжилгээний задаргаа

ЭМЭГТЭЙ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ БАГЦ

Эмэгтэй дэлгэрэнгүй багцад хамрагдах шинжилгээний задаргаа

Нүүр хуудас

ЭМЧИЛГЭЭ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Эмчилгээний тасаг, эмч мэргэжилтнүүд

БАГЦ ҮЗЛЭГ

Бүх төрлийн багц үзлэг, шинжилгээ

Нээлттэй ажлын байр

Нээлттэй ажлын байр

Цэс

Та и-мэйл хаягаа оруулна уу

И-мэйл хаягаа гүйцэд оруулна уу

Бүртгүүлэх